Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen

gebedsweek voor de eenheid  van de christenen
gebedsweek voor de eenheid  van de christenen

Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen

De Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen is een jaarlijkse internationale gebeurtenis die plaatsvindt van 18 tot 25 januari. Tijdens deze week komen christenen van verschillende denominaties samen om te bidden voor eenheid onder de gelovigen. De geschiedenis van deze gebedsweek gaat terug tot het begin van de 20e eeuw en heeft als doel de eenheid in het christelijk geloof te bevorderen. Het specifieke thema en deelnemers kunnen van jaar tot jaar variëren, afhankelijk van de organisatie die de gebedsweek coördineert en het gekozen thema voor dat jaar.

De Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen heeft zijn oorsprong in het initiatief van twee geestelijken, Paul Wattson en Spencer Jones, die in 1908 begonnen met een achtdaagse gebedsperiode voor eenheid tussen kerken. Deze gebedsperiode vond plaats in Graymoor, een Franciscaner klooster in Garrison, New York, Verenigde Staten.

In de jaren die volgden, werd dit initiatief voortgezet en uitgebreid naar andere plaatsen en kerken, met de steun van diverse denominaties. Het idee was om christenen van verschillende geloofsrichtingen bijeen te brengen om te bidden voor eenheid en samenwerking. De gebedsperiode groeide uit tot de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen, zoals we die vandaag kennen.

In 1968 begon de Wereldraad van Kerken, een internationale oecumenische organisatie, officieel met het coördineren van de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen op wereldniveau. Sindsdien wordt deze gebeurtenis jaarlijks gehouden en heeft het als doel christenen van over de hele wereld te verenigen in gebed voor eenheid en begrip tussen verschillende denominaties en tradities binnen het christendom.

U kunt het thema voor de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen vinden door online te zoeken of de website van de organisatie die de gebedsweek coördineert te raadplegen. Ze publiceren doorgaans het thema en gerelateerde informatie op hun officiële website.

Heb God lief, en je naaste en buurman als jezelf

Een inspirerend kort bericht met als titel “Samen Groeien in Eenheid

“In een wereld die soms verdeeld lijkt, herinnert de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen ons eraan dat we, ondanks onze verschillen, allemaal deel uitmaken van één menselijke familie. Laten we deze week gebruiken om te bidden, elkaar lief te hebben en samen te groeien in begrip en respect. Want in eenheid vinden we kracht, vrede en de mogelijkheid om samen positieve verandering te brengen. Laten we streven naar een wereld waarin liefde en harmonie de boventoon voeren. 🙏❤️ #EenheidInChristus #WeekVanGebed”

Dagelijks meebidden

Investeer in jezelfNeem tijd om te leren

Leer affiliate marketing, engels en bouw je eigen website!

Probeer het gratis uit, zolang je wenst!

Geef een reactie

You cannot copy content of this page
Spring naar de inhoud